top of page

Budowa domu jednorodzinnego w dzisiejszych czasach wiąże się z koniecznością dopilnowania wielu formalności i sprostania licznym wymaganiom, które wynikają bezpośrednio z doboru materiałów do budowy, ale i z obowiązujących przepisów.  Dotyczą one m.in. obowiązku ograniczenia zużywania energii, która niezbędna jest do pokrycia zapotrzebowania na ciepło budynków. W praktyce oznacza to, że musisz dostosować się do wskaźników energetycznych budynku. Znaczącym aspektem w doborze materiałów staje się wiec wybór odpowiednich pakietów szybowych jedno lub dwukomorowych, które mogą znacznie poprawić izolacyjność przeszkleń lub zabezpieczyć nas przed nadmiernym nagrzewaniem się w okresach letnich.

Dedykowane systemy szklane z kategorii 

  • Szkła Zespolone 1 i 2-komorowe

  • Szkła Izolacyjne

  • Szkła Przeciwsłoneczne

  • Szkła Bezpieczne

  • Szkło Dzwiękochłonne

bottom of page